Roanoke City Council

2543 Roundtop Rd NW
Roanoke, VA 24012-3345
(540) 366-1420 36614
(540) 853-2967
(540) 853-3163 (fax)